Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening
www.brfgarnisonen.se © 2016

 

 

Styrelsen

 

 

Ordförande

Per Edström
IT-ansvarig
5E
070-5958080


Vice ordförande Sekreterare

Madeleine Söderström
-
3A
072-2423365

Emma Knutsson
-
3E
070-3030044


Ledamot Ledamot

Nils Ahlenius
-
5G
070-5472136

Johan Dumky
-
5C
076-1338122


Suppleant Suppleant

Elin Fjellström
-
7E
073-1540950

Åsa Bjelkeby
-
7B
070-5386163

Valberedningen


Yvonne Blidberg (3H)
Ellen Nilsson (3G)Revisorer


Torbjörn Gundt (5F)

 

 

 

 

 

 

Styrelsearbetet

 

 

Styrelsen består av fem personer och två suppleanter.

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år men
oftare om det behövs. 

I början av varje nytt kvartal skall:
- det interna elpriset bestämmas
- föreningens banklån granskas