Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening
www.brfgarnisonen.se © 2016

 

 

Pågående och avslutade projekt

 

 

2018
 • Ny lekstuga
 • Klart i juni.
 • Basketkorg
 • Radonmätning


 • 2017
 • Blomlådor i trä


 • 2016
 • Takbyte
 • Klart i maj.
 • Bergvärme
 • Börjat i maj och avslutas i juni.

  2015
 • Ventilationsåtgärder
 • Håltagning för tilluftsventiler i källare.
 • Projektering för installation av bergvärmepumpar
 • Byte från fjärrvärme.
 • Takbyte
 • Byte av takpapp och taktegel på samtligt byggnader. Start i december.
 • Radonmätning
 • Genomförd under MAR-APR.

  2014

  ...