Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening
www.brfgarnisonen.se © 2016

 

 

Fastigheten Fjällämmeln 2

 

 

Fastigheten består av tre huvudbyggnader samt tre carportlängor. Byggnaden längst upp i bilden till höger, som ligger parallellt med Genvägen, är Lägdevägen 7. I mitten ligger Lägdevägen 5 och längst ner är Lägdevägen 3. Numrering från höger i bilden:

Nr Storlek BOA   Nr Storlek BOA   Nr Storlek BOA
3A 4:a   94kvm  5A 4:a   94kvm  7A 4:a   94kvm
3B 3:a   80kvm  5B 3:a   80kvm  7B 3:a   80kvm
3C 3:a   80kvm  5C 3:a   80kvm  7C 3:a   80kvm
3D 3:a   80kvm  5D 3:a   80kvm  7D 3:a   80kvm
3E 3:a   80kvm  5E 3:a   80kvm  7E 3:a   96kvm
3F 3:a   80kvm  5F 3:a   80kvm
3G 3:a   80kvm  5G 3:a   80kvm
3H 3:a   94kvm         
---------------------------------------------------------
(40,0%)  668kvm  (34,3%)  574kvm  (25,7%)  430kvm

Alla lägenheter har en källare med unik planlösning och yta. Biytan är utöver bostadsytan enligt tabellen ovan. Dessutom har alla lägenheter en vindslucka upp till övre vinden, ett möjligt kallförråd med ståhöjd.

...