Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening
www.brfgarnisonen.se © 2016

 

 

Information om föreningen

 

 

I slutet på 1940-talet kände några försvarsanställda på Östersunds Garnison ett behov av att ordna gemensamt boende. De träffades, diskuterade och enades till slut om att försöka bygga ett alldeles eget bostadsområde. Det är upprinnelsen till de, då trefärgade, radhuslängorna som i folkmun kallades "karamellhusen". De byggdes i kvarteret Fjällämmeln 2, mellan I5:s kasernområde och agronom Alfred Bergs gård ovanför Genvägen.


1950 var området en lägda som i söder mot I5 avgränsades av en vacker tallås. För att komma till Lägden följde man "Lägdevägen" genom tallåsen. Området från Lägden mot A4 var till stora delar obebyggt. Östersunds stadskärna låg nedanför nuvarande Litsvägen, som inte fanns på den tiden.


Föreninges förste ordförande, kapten Åke Wisvall, uttalade sig i Jämtlands Tidning den 14 november 1950: "Det blir 15 trerumslägenheter, fyra fyrarumslägenheter, en enrumslägenhet och en tvårumslägenhet. Dessutom finns gemensamt hobbylokal, tvättstuga samt normalskyddsrum med gasslussar. När ansökningstiden hade gått ut hade inte mindre än 124 sökande anmält sig."


Stadgarna för "Östersunds garnisons bostadsrättsförening" registrerades den 2 september 1950.


Byggnadsarbetena påbörjades den 16 oktober 1950 och avslutades i januari 1952. Arbetet plågades av skenande kostnader, från beräknade 760'000kr till 1'240'000kr, och att entreprenören Byggnadsaktiebolaget Östman & Norell i Sollefteå till slut hoppade av projektet utan att slutföra markarbetena. Allt slutade i en juridisk skiljedomsprocess och medlemmarna fick själva bidra med de sista arbetena och föreningen har skral ekonomi de kommande åren.